Ochrana osobních údajů

Vaše návštěva na mém webu mne potěšila, děkuji za důvěru. Je pro mne důležité, abyste se tu cítili příjemně a bezpečně. Ochrana vašeho soukromí, které je zásadní při zpracování osobních údajů, je totiž důležitá věc. I při svých obchodních krocích na to dbám.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu s Nařízením (EU) 2016/679.

Právo na informace

Na vyžádání vám Ing. Dana Švestková, Ph.D. pokud možno obratem a písemnou formou oznámí, jestli, tak jaké osobní údaje má o vás uložené. Pokud by přes naši snahu o správnost a aktuálnost údajů byly zaznamenány chybné informace, stačí nám poslat email a bez odkladu je opravíme.

Pokud máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na e-mailovou adresu dana@bowencentrum.cz . Tam jsme vám k dispozici při žádosti o informace, stížnostech nebo přáních.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Běžné údaje: když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem:
- IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb,
- webovou stránku, z které nás navštívíte,
- webové stránky, které u nás navštívíte,
- datum a délku návštěvy.

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je sami zadáte z vlastní vůle například:
- v rámci registrace,
- anket,
- vypsání cen,
- nebo k realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Ing. Dana Švestková, Ph.D. přijímá organizační, technická a bezpečnostní opatření. Ta mají chránit u nás uložené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují, tak jak pokračuje vývoj technologií.

Použití a postoupení osobních údajů

Ing. Dana Švestková, Ph.D. používá vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou podporu a administrativu, ankety týkající se produktů a k marketingovým účelům. Vždy jen v nezbytném rozsahu.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Vaše údaje jsou k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách. Zajímá nás váš názor na ně. Jakákoliv účast na těchto akcích je samozřejmě dobrovolná. V případě nesouhlasu, nám to můžete kdykoliv oznámit. My pak můžeme údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu. Najdete ho v patičce každého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Ing. Dana Švestková, Ph.D. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat. Ta jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce našich produktů jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Ing. Dana Švestková, Ph.D., Kunešova 2647/6, Praha 3; IČ 870 29 561, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.