Tak tohle mohly vymyslet jen Génius

Co je to ta Bowenova technika?

Jde o příčné působení na sval či šlachu a nejčastěji se v Češtině používá slovo „brnknutí“. Mezi několika hmaty se nechávají pauzy pro fyziologickou reakci těla. Nejčastěji se pracuje přes oblečení, ideálně volné, které umožní nezbytný pohyb kůží. Pracovat lze v leže, v sedě i vestoje, záleží na zdravotním stavu ošetřovaného. Nejlépe je ošetřovat celé tělo, aby neošetřené stažené části negativně neovlivňovaly již uvolněné. Lze ošetřit prakticky vše na těle, například uvolnění kotníků, lýtek, kolen, kyčlí, křížové oblasti, kostrče, celých zad, lopatek, čelisti a další oblasti jako ošetření ramen, horních končetin, syndromu karpálního tunelu a funkce štítné žlázy, lymfatické drenáže krku, prsních svalů, ledvin, dýchacího aparátu, orgánů břišní dutiny, trávení a vliv má nepochybně i na psychický stav. Lze ji aplikovat bez rozdílu věku a stavu (těhotné ženy, kromě některých pohybů) a kontraindikací (např. hluboká žilní trombóza, rakovina lymfatického systému a pod.). Přizpůsobit ošetření lze pro malé děti i seniory nad 90 let, záleží pouze na přítomnosti kontraindikací ve zdravotním stavu. Zásadní celkovou kontraindikací je onkologické onemocnění a místně není vhodné ošetřovat postižená místa při hluboké žilní trombóze. Fyziologická gravidita není kontraindikací, naopak lze budoucí mamince velmi ulevit, každý praktikant Bowenovy techniky ví, které pohyby se při graviditě vynechávají.

Bowenovu techniku – nazývejme tak masáž, která používá tzv. Bowenův hmat, je dobře aplikovat po poraněních svalů a vazů, což výrazně urychluje regeneraci tkáně. Ovšem preventivně je ji třeba používat především u sportovců a těžce manuálně pracujících lidí, aby se předešlo právě zraněním při výkonu. Uvolněním pojivových tkání se výrazně může zlepšit i funkce vnitřních orgánů a hormonálních systémů. BT je celostní, neinvazivní, nediagnostická technika a v žádném případě nenahrazuje lékařské vyšetření. Jde o šetrnou manipulaci s měkkou tkání (kůží, fasciemi, svaly a šlachami). Jak bylo zmíněno, základem je právě geniálně jednoduchý “Bowenův pohyb”, kdy nejprve posuneme kůži přes sval, vyvineme tlak (asi jako bezbolestný tlak na oční bulvu) a po krátké chvíli přejedeme za stejného tlaku kůží nazpět, čímž dojde k podráždění svalu. Reakce je čistě na těle. Ideálním stavem je co nejmenší vynaložená síla při co největší přesnosti.

Tato technika působí v několika rovinách: fyzické, biochemické (včetně hormonální) a psychické. Teorie účinků záleží na úhlu pohledu od západně po východně medicínský. Specifická místa, na kterých se pohyby provádějí, jsou často křižovatkou krevních, lymfatických cév s nervovými vlákny, procházejí tudy i meridiány, jde o projekce těla do daného místa a pod. Jemná manipulace v těchto místech stimuluje krevní cirkulaci, mírně dráždí nervová zakončení a pracuje také s meridiány. V místě hmatu se zlepšuje prokrvení a pohyb lymfy, což výrazně zlepšuje regeneraci postižených míst. Tělo celkově více pracuje na detoxikaci organizmu, řešení starých zranění a onemocnění, uvolňují se endorfiny a tak dochází i ke zklidnění psychiky. Z hlediska východní medicíny se uvolňuje tok Qi v meridiánech. Tímto celkovým působením se tělo samo dostává do rovnováhy.

Ošetřit lze jakékoliv místo na těle. Hmaty jsou primárně aplikovány na přesně definovaných místech, kde mají největší efekt a celkově jsou sestaveny do sérií (procedur), mezi kterými jsou krátké pauzy, zpravidla 2 minuty. Ty poskytnou tělu čas pro zpracování impulzu a umožní jeho maximální využití. Tělo se uvolní a problematická místa přestanou způsobovat kaskádu následných obtíží. Zlepšení prokrvení bývá zásadní pro celkové optimální vnitřní prostředí, kdy tělo umí nejlépe využít své vlastní prostředky sebeopravy. V úvahu je také potřeba vzít nervové propojení jednotlivých částí těla s mozkem při dráždění specifických receptorů. Jejich jemným podrážděním lze upravit přehnané nebo nedostatečné reakce nervové soustavy v periferních oblastech. Ošetřením periferijní oblasti se upozorňuje na tuto oblast centrální nervová soustava (CNS) a obnovuje se komunikace mezi periferií a CNS.

index2Tom Bowen – génius mezi maséry se narodil 18. dubna 1916 a vyrůstal v okolí Melbourne. Získal pouze základní vzdělání, protože jako příslušník rodiny z dělnické třídy (otec byl tesař) bylo vyšší vzdělání nad jejich postavení. Vystřídal několik pracovních míst a pracoval nakonec jako dělník v Cementárně. Byl však horlivý sportovec se širokým záběrem a se zájmem o lidské zdraví, který zesílil zvláště, když se oženil s Jessie, silnou astmatičkou. Nešlo by to však bez znalostí co a jak dělat. Velmi ho ovlivnili Ernie Saunders a Bill Mitchell. Tak jako tito dva, se Tom Bowen v padesátých letech stal masérem juniorské fotbalové ligy a zde se zřejmě začala rýsovat jeho technika práce. Ještě jako zaměstnanec cementárny si otevřel večerní kliniku. Jeho výsledky nesporně stály na talentu a daru odhalit, kde je problém, ale také na postupně hlubokých znalostech. Čerpal zřejmě nejvíce z osteopatie.

Okolo roku 1960 si otevřel kliniku na plný úvazek. Měl cca 6 asistentů, které část své práce naučil, aby mu mohli pomáhat. Sám ošetřoval i 14 klientů za hodinu. Kromě masáží podporoval výsledky úpravou stravy. V roce 1974 ho další budoucí asistent Oswald Rentsch požádal, aby ho učil, což se dělo jeden den v týdnu po dva a půl roku. Oswald Rentsch se po Bowenově smrti nejvíce začal věnovat výuce. Tom Bowen pracoval čtyři a půl dne na své klinice, po večerech a zbytek týdne jezdil ke klientům domů, o víkendech charitativně zdarma část pro sportovní kluby, malé děti, postižené, ve věznici a policisty.  Pracoval později i na invalidním vozíku, když kvůli cukrovce přišel o nohu a nakonec ho tato nemoc připravila v roce 1982 o život. Jeho největším darem bylo najít na těle kořen problému, palpačně zjistit příčinu a umět ji ošetřit – zbytek práce už nechával na samotném těle. Úspěšnost jeho práce se tradovala kolem 85 –  90%. V sedmdesátých letech ošetřil ročně 13 000 klientů. Světová zdravotnická organizace WHO uznala Bowenovu techniku jako samostatnou metodu.

Tom Bowen pracoval na příčině, kterou uměl vidět a palpovat. Použil vždy jen několik málo pohybů a zbytek nechal na těle.

Naučit se je tak a používat může i laik a i v jeho rukou mohou významně pomáhat. Profesionál je pak dokáže zařadit kamkoliv a do jakékoliv techniky a docílí tak velice individuálního přizpůsobení, které má být základem každé práce nejen s lidmi.

Co je tedy nejdůležitější?

  • Naučit se co nejlépe a nejprecizněji  Bowenův hmat
  • Naučit se co nejlépe sestavy
  • Prohlubovat své znalosti a začít přemýšlet nad tím, co a proč udělat

Přijďte na některý z kurzů, zjistíte jak lehká a snadná může účinná masáž být…

Řekněte mi, co si o tom myslíte? Komentujte níže!