KOLENNÍ KLOUB – NAŠE ACHILLOVA PATA?

Když jsem si tak před nějakou dobou procházela pokrytí těl a potíží klientů technikami, zjistila jsem, že koleno je takovou křižovatkou mezi několika možnostmi.

Jako nejsložitější kloub v lidském těle spojuje stehenní kost, holenní kost a největší sezamskou kost těla čéšku. Umožňuje pohyb dolní části nohy a tím chůzi. Nelze opomenout ještě důležitost menisků a vazů kolene. Z toho plyne jeho zranitelnost. Jak na ni?

Na první pohled by se zdálo, že jeho největší úlohou je bezproblémová flexe, alespoň na 90°, jak zpravidla požadují lékaři pro propuštění z nemocnice po operacích. To možná platí pro ty, co více sedí, než stojí. K tomu ale koleno nemáme. Kolik lidí si křiví tělo tím, že nemohou koleno dostatečně propnout a při každém druhém kroku se jim pánev uklání a zbytek těla to musí nějak vyrovnávat. Při prostém stoji je toto křivení stálým stavem. A problém je na světě. Vzniká snadno při delší fixaci nebo odlehčování nohy při chůzi o berlích, kdy na sebe nenechá dlouho čekat zkrácení svalů zadní strany nohy.

V Bowenově technice je sada hmatů, které výrazně urychlují rehabilitační práci v tomto směru – aplikují se na zadní stehno a lýtko – dvě sady svalů, které přesahují koleno a brzdí jeho propnutí. Potřebujeme jednak svaly probudit k práci a jednak jim umožnit znovu pružnost. Tyto hmaty kombinují stimulaci nervového řízení svalů a zároveň jejich schopnost relaxace. Především ale snižují bolest a to je nutné k jakémukoliv dalšímu postupu.

Další hmaty okolo čéšky pomáhají uvolnit případné zatuhnutí a přilepení kůže a podkoží k hlubším strukturám, které omezují hybnost kolene především do flexe. Ke stejnému účelu je užitečné použít i hmaty v zákolení, které ovlivňují mimo jiné i lymfatické uzliny.

Významným efektem je také stimulace svalů a vazů, které koleno dynamicky stabilizují a připravují jej na došlap:

Přední strana

Přední stranu dynamické stabilizace kolene tvoří hlavně čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris), jehož každá hlava má svůj specifický úkol.

  • M. rectus femoris: Iniciuje v kolenním kloubu extenzi, tedy vytváří oporu přímo z přední strany. Mívá často zvýšený tonus, který může způsobit zvýšený tlak pately na ostatní komponenty.
  • M. vastus medialis: Vnitřní hlava má dvě části – m. vastus medialis obliquus, která je vůči femuru v úhlu 60 – 65°, a m. vastus medialis longus (15 – 18°). Hlavním úkolem této části je kontrola pohybu pately ve femorálním žlábku (jistí z obou stran i retinakula).
  • M. vastus lateralis: Největší, vnější hlava čtyřhlavého svalu. Vlákna této části směřují od 12 do 15° vně femuru. Zvýšený tonus a dominance této hlavy mohou způsobit dislokaci pately na vnější stranu a přetížení vnitřního postranního vazu (ligamentum collaterale medialis).
  • M. vastus intermedius: Tato hlava stejně jako rectus femoris jde téměř vertikálně a je odpovědná hlavně za extenzi kolene.

Zadní strana

Zadní stranu dynamické stabilizace tvoří skupina svalů, kterou nazýváme hamstringy. Tvoří je následující svaly.

  • M. semimembranosus: Zabezpečuje flexi a vnitřní rotaci kolene. Svým napětím brání opačnému pohybu. Během flexe pomáhá tento sval retrakci vnitřního menisku. Tím přispívá k zásadní ochraně tohoto menisku při flexi kolene. Dále svojí aktivitou přispívá i k aktivaci a kontrakci skupiny adduktorů.
  • M. semitendinosus: Pomáhá flexi a vnitřní rotaci v koleni.
  • M. biceps femoris: Dvouhlavý sval stehenní je hlavním iniciátorem flexe v koleni. Jeho krátká hlava přechází ve šlachu, která se táhne v blízkosti vnějšího postranního vazu, významně tak posiluje jeho funkci.
  • M. popliteus: flexe v koleni, vnitřní rotace bérce, příprava na došlap.
  • M. gastrocnemius: Lýtkový sval se svými dvěma hlavami – vnější a vnitřní. Svojí funkcí napomáhá flektovat kolenní kloub a hraje významnou roli při dynamické podpoře zadní strany kolenního kloubu při chůzi.

Z uvedeného vyplývá, že vzájemná koordinace a přiměřená aktivita svalů okolo kolenního kloubu je nezbytná pro jeho ochranu a bezproblémovou funkci.

Provedení výše uvedených hmatů trvá cca 3 minuty i s pauzou pro reakci svalů, lze je tedy zařadit prakticky kdykoliv.

Zajímá Vás, jak si ušetřit námahu a zvýšit efekt své práce? Tato ošetření a další týkající se kolene se naučíte na našem kurzu v dubnu 2017 v Brně viz termíny. Tyto speciály zařazujeme zpravidla jen jednou ročně. Přijeďte, protože Bowenova technika dává smysl.

 

Řekněte mi, co si o tom myslíte? Komentujte níže!